Jako trzecie laboratorium w Polsce otrzymaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na przeprowadzanie badań komór laminarnych i filtrów. Akredytacja przyznana przez PCA jest potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług, kompetencji personelu oraz spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025/2005.

Badaniom mogą zostać poddane m.in.: komory laminarne, pomieszczenia, cleanroomy, pomieszczenia czyste, sale operacyjne, nawiewniki z filtrami.

Certyfikat akredytacji można pobrać tutaj.

W zakresie akredytacji wykonujemy badania:

  • czystości
  • prędkości przepływu powietrza
  • temperatury
  • wilgotności
  • jednorodności materiału filtracyjnego
  • szczelności mocowania filtra

Pełen zakres akredytacji można zobaczyć tutaj