Wydawało by się, że tworzenie systemu sterowania do urządzeń jest zadaniem prostym i łatwym… nic bardziej mylnego, jest to bardziej skomplikowany proces niż nam się wydaje.

Jeden przycisk, jedna funkcja

Jeden przycisk, jedna funkcja

Opracowując nowy system sterowania do suszarek laboratoryjnych trzeba było uwzględnić wiele ważnych aspektów, m.in.:

PROSTOTA

Zasada „ jeden przycisk – jedna funkcja ”, która już sprawdziła się w sterowaniu komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej jest podstawą całej idei – najważniejsze funkcje, takie jak ustawienie temperatury, trybu pracy i czasu dostępne są na panelu sterowania bez wchodzenia w niższe poziomy menu.

INTUICYJNOŚĆ

Jednoznacznie oznaczone przyciski mają niezmienne funkcje, a zastosowanie czytelnych piktogramów ułatwiło korzystanie z panelu sterowania. Pełna przejrzystość oraz jasne i spójne oznaczenia sprawią, że obsługa okaże się bezproblemowa już od pierwszych chwil korzystania z urządzenia.

wyświetlacz parametrów

Wyświetlacz parametrów

KONTROLA

Wszystkie krytyczne dla procesu parametry wyświetlane są w czasie rzeczywistym na trzech niezależnych ekranach.

Pełną kontrolę nad procesem daje wyłącznie możliwość stałego monitoringu temperatury zadanej, temperatury aktualnej oraz pozostałego czasu grzania.

BEZPIECZEŃSTWO

Czujnik otwartych drzwi oprócz sygnału wizualnego generuje także sygnał akustyczny, dzięki temu nie pozostawi się urządzenia z otwartymi drzwiami na czas dłuższy, niż jest to niezbędnie konieczne.

SZYBKOŚĆ

Zaprogramowanie suszarki laboratoryjnej obywa się w maksymalnie 3 krokach i zajmuje mniej niż 10 sekund. Sterowanie pozwala zaoszczędzić czas, który w innych suszarkach musimy przeznaczyć na skomplikowane programowanie.

PERSONALIZACJA

Dla ułatwienia obsługi zastosowaliśmy dwupoziomową możliwość włączania i wyłączania dźwięków. Niezależnie od siebie można wyłączyć lub wyłączyć dźwięki klawiszy oraz dźwięki alarmów i ostrzeżeń. Może poprawić to jakość pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów bezpieczeństwa.

KOMFORT PRACY

Bezpośredni dostęp i czytelne oznaczenie trybów pracy pozwala na łatwe zaprogramowanie suszarki laboratoryjnej.

Dostępne są 4 tryby pracy :

  • Godzinowy – w którym możliwe jest ustawienie czasu procesu w godzinach i minutach,
  • Dobowy – w którym możliwe jest ustawienie czasu pracy w dniach (1 dzień liczony jako 24h),
  • Ciągły – w którym urządzenie pracuje od momentu załączenia, do momentu wyłączenia przez użytkownika,
  • Opóźnionego startu – w którym możliwe jest zaprogramowanie za jaki czas ma się rozpocząć proces.
Tryby pracy

Tryby pracy: godzinowy, dobowy, ciągły

ALPINA jest producentem, który dobrze rozumie potrzeby swoich klientów i z pomocą wielu tysięcy godzin prac badawczo-rozwojowych, prób i testów dostarcza najlepszy produkt w korzystnej cenie.

Aktualności z życia naszej firmy