Komory laminarne do radiofarmaceutyków marki Alpina model BIO A2, zaprojektowane do badań klinicznych z materiałem radioaktywnym i pracy z radiofarmaceutykami, przede wszystkim chronią operatora,  laboranta lub farmaceutę podczas pracy z izotopami stanowiąc zabudowaną ołowiem barierę dla szkodliwego promieniowania,

Komora zbudowana do pracy z radiofarmaceutykami i materiałem radioaktywnym w odróżnieniu od standardowych modeli posiada:

  • obudowę z wybudowanymi ołowianymi barierami
  • blat roboczy wzmocniony z otworami na odpady izotopowe
  • wydzieloną przestrzeń na zamontowanie miernika i kalibratora dawek
  • dedykowaną szybę frontową ze szkła ołowiowego
  • przesuwne okienko na prowadnicach, dodatkowo zabezpieczające operatora
  • specjalnie zaprojektowany wylot komory z możliwością podłączenia do zewnętrznej instalacji wentylacyjnej.

Radiofarmaceutyki, które są wytwarzane w specjalnie zbudowanych komorach laminarnych II klasy czystości, stosowane są w diagnostyce i leczeniu. Metoda  ta polega na wprowadzeniu substancji promieniotwórczej do tkanek i narządów, a następnie do rejestracji promieniowania nagromadzonego tam izotopu oraz określeniu jego rozkładu.

Komory laminarne Alpina BIO do radiofarmaceutyków kolokwialnie nazywane bezpiecznymi komorami ołowianymi wykorzystywane są najczęściej w uniwersyteckich katedrach medycyny nuklearnej i na oddziałach szpitalnych o specjalizacji  onkologii lub kardiochirurgii. Coraz częściej możemy je spotkać w laboratoriach i przychodniach, gdzie sporządzane są receptury lub dedykowane leki z substancji radioaktywnych.

Radioizotopy wprowadzone do organizmu najczęściej metodą dożylnego zastrzyku zanikają z czasem w wyniku rozpadu, metabolizmu i wydalania z ustroju. Stosuje się radioizotopy o krótkim czasie połowicznego rozpadu, wynoszącym kilka godzin lub dni. W diagnostyce stosuje się mniejsze dawki radiofarmaceutyków, niż w radioterapii. Dawka promieniowania w diagnostyce z zastosowaniem radiofarmaceutyków jest porównywalna lub mniejsza od dawki otrzymanej w czasie badań rentgenowskich.

Komory Alpina do radiofarmaceutyków służą także do badań izotopowych serca i układu krwionośnego, a w szczególność do sporządzania leków używanych przy:

  • badania pierwszego przejścia
  • scyntygrafii ognisk zawału mięśnia sercowego
  • arteriografii izotopowej.

Jedną z częściej sporządzanych receptur w przestrzeni roboczej komory, która później podawana są pacjentom, jest lek służący obrazowaniu wątroby i dróg żółciowych w tym cyntygrafia wątroby. Ukazuje także obraz śledziony, dzięki czemu możliwa jest pośrednia ocena ciśnienia w żyle zwrotnej i pobudzenia immunologicznego śledziony.

Na podstawie powyższego postu widzimy jak szerokie zastosowanie mają komory laminarne marki Alpina Bio A2 do pracy z radiofarmaceutykami oraz jakie komora musi przejść modyfikację w celu bezpiecznej pracy operatora, farmaceuty lub laboranta.

Aktualności z życia naszej firmy