Najważniejszym parametrem dla suszarki laboratoryjnej, czy to z naturalnym czy wymuszonym obiegiem powietrza jest utrzymanie ustawionej przez użytkownika temperatury.

Podstawowym narzędziem do utrzymania zadanej temperatury jest układ sterowania samego urządzenia, najczęściej używany z regulatorem PID. Jest jednak szereg czynników, które mogą mieć wpływ na samo sterowanie powodując jego nieprawidłowe działanie lub nawet uszkodzenie. W celu ochrony przed przegrzaniem wsadu suszarki laboratoryjnej, jak i samego urządzenia stosuje się odpowiednie zabezpieczenia, na przykład:

Czujnik otwartych drzwi

Co się dzieje w suszarce laboratoryjnej bez czujnika otwartych drzwi ?

Podczas otwarcia drzwi do wnętrza urządzenia dostaje się zimniejsze powietrze z zewnątrz, co od razu jest rejestrowane przez czujnik temperatury, sterownik załącza normalny algorytm grzania, aby utrzymać zadaną temperaturę.

W momencie, gdy drzwi zostają zamknięte -powietrze zostaje wymieszane, a czujnik rejestruje rzeczywistą temperaturę wewnątrz urządzenia i wyłącza grzanie. Jednak za sprawą bezwładności cieplnej grzałki, nawet po wyłączeniu pozostają gorące, powoduje to przegrzanie suszarki i możliwość uszkodzenia lub zniszczenia wsadu.

 

 

Co daje czujnik otwartych drzwi ?

Podczas otwarcia drzwi sterownik otrzymuje sygnał, iż zmiana temperatury związana jest z napływem zimnego powietrza z zewnątrz, a nie z rzeczywistym schłodzeniem urządzenia. Kontroler korzysta wtedy ze specjalnego algorytmu, który zapobiega niekontrolowanemu grzaniu urządzenia.

Po zamknięciu drzwi załączany jest kolejny algorytm, który ma za zadanie ustabilizować temperaturę na żądanym poziomie bez przegrzania suszarki.

 

 

Zabezpieczenie temperaturowe wg. DIN 12880:2007

Zabezpieczenie klasy 1.0

Jest to mechaniczny, podstawowy rodzaj zabezpieczenia suszarki przez przekroczeniem temperatury maksymalnej. Najczęściej korzysta się z bezpieczników termicznych. Zabezpieczenie przerywa dopływ prądu w wyniku przekroczenia temperatury maksymalnej o 10-150OC.

 

 

Zabezpieczenie klasy 2.0

Jest to programowy rodzaj zabezpieczenia. Podczas ustawania zadanej temperatury – ustawia się także maksymalną wartość, której temperatura nie może przekroczyć (dla przykładu: temperatura zadana 180OC, temperatura maksymalna dla danego wsadu 190OC).

W przypadku wzrostu temperatury do wartości maksymalnej – ustawionej, sterownik odcina dopływ prądu.

 

 

Zabezpieczenie klasy 3.1

Jest to także programowy rodzaj zabezpieczenia, Ustawiany tak samo jak w przypadku zabezpieczenia klasy 2.0, jednak w tym przypadku proces jest kontynuowany. Sterownik działa jednak w trybie awaryjnym.

 

 

Aktualności z życia naszej firmy