W komorach serii BIO wprowadziliśmy nową funkcjonalność polegającej na planowaniu z wyprzedzeniem czasu włączenia lampy UV. Nowa możliwość  zwiększy komfort użytkowania komory przez laboranta jego bezpieczeństwo i pozwoli oszczędzić czas pracy.

Użytkownik loży laminarnej może podać z wyprzedzeniem aż o rok datę rozpoczęcia pracy lampy UV i czas jej trwania. Funkcjonalność z opóźnionym startem pracy lampy UV najczęściej będzie używana przez użytkowników komory chcących zdezynfekować przestrzeń roboczą rano przed rozpoczęciem pracy gdy jeszcze nikogo nie ma w laboratorium.

Jak to działa w praktyce?

Użytkownik rozpoczynając prace o godzinie 8:00 może nastawić dzień wcześniej opóźniony start lampy UV na godzinę 7:00 rano i przychodząc do pracy dnia następnego przestrzeń robocza komory laminarnej będzie zdezynfekowana gdyż lampa UV załączy się zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami czasowymi.

Błędna konfiguracja komory

Jeżeli użytkownik nie zamknie przestrzeni roboczej poprzez opuszczenie szyby frontowej lub nie zostawi komory włączonej to rano przed rozpoczęciem pracy zostanie o tym poinformowany ekranem alarmowym.

Ekran alarmowy – lampa UV nie została włączona

Potwierdzenie zakończenia pracy

Aby użytkownik miał pewność, że proces dezynfekcji przebiegł pomyślnie i bez zakłóceń wówczas po wykonanym procesie zostanie wyświetlony ekran z informacją: Praca lampy UV zakończona.

Ekran z informacją o zakończeniu pracy lampy UV
Aktualności z życia naszej firmy